tööriist

ETA-CE Option 1 and Option 7 ETAG 001-5

ETA-CE ReBar TR 023 EC2

Fire rating – Pollution COV A+

Lubatud kasutada veega täidetud aukudes